Headerbild

Kategorier

Årsmöte 5/3

2018-02-16 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Datum:  2018-03-05
Tid:       19:00
Plats:    Svenstorps Bygg:s lokaler

Medlemsavgiften skall betalas in till klubben senast den 1 mars 2018
Senior (över 21 år)       400,-
Junior (under 21 år)     200,-
vårdnadshavare ska vara medlem.
Stödmedlem                  100,-
Familj                             600,-
1 senior och flera juniorer.

Medlemsavgiften sätts in på bg 5944-4992

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet. Sändes till: info@getingemk.se

Vi bjuder på fika!

Styrelsen önskar er Välkomna


Vägbeskrivning:

Från Falkenberg tar du kustvägen mot Halmstad. Kör förbi Ugglarp och efter cirka 1 km ligger det på höger sida med "Ugglarps Mekaniska" på fasaden.

Från Halmstad kör du kustvägen förbi Steninge och efter 2 kilometer ligger det på vänster sida. Det står "Ugglarps mekaniska" på Fasaden.