Headerbild

Kategorier

Årsmöte 28/2

2017-02-16 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Kallelse till årsmöte 28/2

Kallelse till årsmöte
Datum: 2017-02-28
Tid: 18:30
Plats: Svenstorps Bygg:s lokaler

Medlemsavgiften skall betalas in till klubben senast den 28 Feb 2017
Senior (över 21 år) 400,-
Junior (under 21 år) 200,-
vårdnadshavare ska vara medlem.
Stödmedlem 100,-
Familj 600,-
1 senior och flera juniorer.
Medlemsavgiften sätts in på bg 5944-4992. Ange
Personnummer, mailadress, (Namn o telnr.) på alla som ingår i
medlemsavgiften ”Familj”.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka (21/2)
innan årsmötet. Sändes till: info@getingemk.se

Vägbeskrivning:
Från Falkenberg tar du kustvägen mot Halmstad. Kör förbi
Ugglarp och efter cirka 1 km ligger det på höger sida med
"Ugglarps Mekaniska" på fasaden.
Från Halmstad kör du kustvägen förbi Steninge och efter 2
kilometer ligger det på vänster sida. Det står "Ugglarps
mekaniska" på fasaden.

Vi bjuder på fika!
Styrelsen hälsar er varmt välkomna!